SUSTAINBILITY BIJ 天 HEAVENLY TIED

Wij zien een toekomst waarin iedereen die betrokken is bij Kinbaku, gemakkelijk toegang heeft tot materialen die op een duurzame manier worden gewonnen, geproduceerd, getransporteerd en behandeld. Dit houdt in dat materialen vrij zijn van chemische stoffen* en dat we op alle vlakken werken aan de kleinst mogelijke voetafdruk waarmee we de natuur respecteren en bijdragen aan de veiligheid en gezondheid voor iedereen die onze producten gebruikt of maakt.

*bijv. carcinogene stoffen die meestal in jute worden gebruikt (JBO)

WAAROM DUURZAAM?

In de geschiedenis van de productie van jute touw (en andere verwante producten) – waar het vandaan komt, hoe het is gemaakt en de overwegend agrarische markt – is het gebruik van o.a. JBO (Jute Batching Oil) een ondergeschoven kindje geweest. Met het gebruik op het menselijk lichaam zijn er echter problemen gerezen omdat de stoffen vaak kankerverwekkend zijn en steeds vaker tot  huidproblemen leiden. We zitten nu in een interessante fase als we kijken naar de jaarlijkse verdubbeling van het aantal mensen dat zich bezighoudt met Kinbaku waardoor de markt zich ontwikkeld en grotere volumes worden geproduceerd. We voelen ons verantwoordelijk voor het creëren van betere mogelijkheden om de kwaliteit van de producten te bevorderen en vooral duurzame oplossingen te bieden; simpelweg omdat het kan en het onze verantwoordelijkheid is.

DE EERSTE STAPPEN

We hebben de eerste stappen geïdentificeerd voor deze visie op duurzame producten. Wij betrekken de hoogste kwaliteit grondstoffen direct van de bron. Wij hebben o.a. een familiebedrijf in Japan geselecteerd – waar we een kleine lokale economie ondersteunen, werkgelegenheid bieden -waarmee onder strenge normen de hoogste kwaliteit waarborgen. Wij hebben petroleumgebaseerde batchingolie – die kankerverwekkend is -vervangen door organische natuurlijke oliën en hebben in de keten – van verbouwen tot verkoop – maatregelen genomen die de kleinst mogelijk voetafdruk opleveren. Op deze manier bieden we de hoogste kwaliteit jute en onderhoudsproducten voor een gezonde en verantwoorde Kinbaku-community. We vertellen graag in detail hoe we daar invulling aan geven en nodigen iedereen uit om ideeen voor verbetering aan te dragen. Maar er is nog veel werk te verzetten!

ZICHTBAAR MAKEN

We proberen voor al onze producten zichtbaar te maken hoe ze bijdragen aan een duurzame Kinbaku – community. We rapporteren daar waar mogelijk op vier fronten.

Uitstoot door fossiele brandstoffen

We streven ernaar zo weinig mogelijk gebruik te maken van fossiele brandstoffen voor productie en transport. Het verbranden ervan leidt tot de uitstoot van CO2, stikstof (NOx), fijnstof en ultra-fijnstof. Volledig uitbannen lukt nog niet. Op productniveau maken we inzichtelijk hoeveel CO2 er wordt uitgestoten bij zowel de winning en het transport van onze producten. We maken dat zichtbaar bij ieder product. Soms moeten we helaas een inschatting maken omdat we niet altijd toegang hebben tot de noodzakelijke gegevens.

Gebruik van schadelijke stoffen

Bij de productie van bijvoorbeeld jute en andere plantaardige materialen worden nogal eens vervelende stoffen gebruikt. Bij de productie van jute touw wordt in 95% van de gevallen gebruik gemaakt van petroleumhoudende olie (Jute Batching Oil) wat tot vervelende huidaandoeningen kan leiden en meestal carcinogeen is (kankerverwekkend). Ook bij de productie van olie en was worden vaak stoffen gebruikt waarvan het effect op korte- en lange termijn onduidelijk is. We maken alleen gebruik van materialen waarbij we het wel weten. Al onze oliën worden biologisch gewonnen. Onze was is afkomstig van biologisch gecertificeerde bronnen uit Nederland en voor ons jute touw maken we waar mogelijk gebruik van laboratorium onderzoek om ons te verzekeren van de samenstelling.

De impact op de natuur

Voor ons nog een grote uitdaging. We proberen onze grondstoffen natuurlijk vanuit biologische bronnen te betrekken waardoor de impact op de natuur door gebruik van bestrijdingsmiddelen en kunstmest alleen voorkomt bij het transport. Maar voor bijvoorbeeld de winning van jute zijn nog geen gecertificeerde plantages bekend waar de kwaliteit verbouwd wordt die ons het beste bondage-touw oplevert. We weten wel dat ons jute met de hand wordt geoogst en daardoor weinig uitstoot door fossiele brandstoffen de natuur beïnvloed. Doordat we kiezen voor het transport per schip (ook deels per vrachtwagen) is de relatieve uitstoot per product veel kleiner dan per vliegtuig of over de weg. Per rail is nog niet mogelijk maar dat zou een mooie volgende stap zijn. We hebben nagedacht of we onze uitstoot moeten compenseren maar we hechten weinig waarde aan het afkopen van schuld. Ook omdat er in de fondsen voor compensatie zo veel geld zit dat er simpelweg te weinig ruimte is om al dat geld te besteden aan het herstellen van de natuur.

Basisbehoeften

We houden in eerste instantie rekening met de impact van het gebruik van onze producten. Dat betekent dat we veel tijd investeren in producten die zorgvuldig worden samengesteld uit gezonde materialen – bij voorkeur biologisch of plantaardig – die geen vervelende effecten hebben op de mensen die ze gebruiken. Ook in de keten kijken we naar de omstandigheden waaronder de producten worden geproduceerd. We hebben we enige zorg over de omstandigheden waaronder de jute op plantages wordt verbouwd. We realiseren ons echter ook dat de standaarden die we hier in het Westen vaak voor hanteren niet altijd realistisch zijn in de landen waar de grondstoffen worden verbouwd. Daarnaast stimuleren we graag kleine economieën. Zo wordt ons jute geproduceerd in een kleine gemeenschap in Japan waar 20 medewerkers de inmiddels 7e generatie jute-fabriek bemand en hun inkomsten terugvloeien in de lokale gemeenschap. Daarnaast bieden we voor de producten die in Nederland worden gemaakt zoals onze touw-was, kaarsen en oliën kansen aan kleine zelfstandige ondernemers zodat de winsten niet terugvloeien in de handen van investeerders maar ten goede komen aan de mensen die het harde werk vol passie uitvoeren.